Nya funktioner i juni-releasen

I mitten av juni uppdaterades Planeringskatalogen med framförallt justering av ganska många buggar och skavanker, men också med en del nya funktioner. Två av nyheterna är täckningsområden och länk till PBL-kunskapsbanken.

Täckningsområden

Nu kan vi skapa täckningsområden till WMS-tjänster från andra myndigheter. Det innebär är att användaren bara ska få träff på nationella kartunderlag som har något innehåll i den valda kommunen. Till exempel ska inte havsplanerna visas för inlandskommuner eller renbetesområden visas i södra Sverige. Den här hanteringen är vi först med att implementera och under hösten kommer vi att rulla i gång automatiska uppdateringar av täckningsområdena.

Nedan visas ett exempel:

Karta över Sverige som visar områden med betydande översvämningsrisk från MSB.
Här visas områden med betydande översvämningsrisk från MSB. På bilden syns de som små mörka prickar. Det är ett nationellt dataset, men det är bara relevant att använda på de platser som pekats ut.

Länk till PBL-kunskapsbanken

Skärmdump som visar ett exempel på en del av produktbladet. Rubrik: Sök vidare på PBL-kunskapsbanken. Två länkar till Klimatanpassning och Klimatrisker i översiktsplanering.

Längst ner till höger på produktbladet, som visas när du klickar på visa metadata, finns nu länkar till sökningar i PBL-kunskapsbanken. Länkarna skapas och visas bara om det finns nyckelord angivna på underlaget. Alla nationella underlag är nu taggade med hög planeringsstatus så att alla de har nyckelord som ger relevanta länkar.