Sök underlag

Sidmallen för “Huvudsida” är byggd som en så kallad “genomgångssida”. Genomgångssidor visas när användarna klickar i menyn och det går att navigera djupare i strukturen. De är alltså inte målet, utan ett steg på vägen. I denna mall används puffar för att ge besökaren en överblick av innehållet under vald meny. Planera strukturen på dina […]