Om Planeringskatalogen

Planeringskatalogen är Länsstyrelsernas tjänst som förmedlar Länsstyrelsernas och andra statliga myndigheters planeringsunderlag på ett ställe. Underlagen kan både bestå av geodata, publikationer av olika slag samt webbsidor. Bakgrund Statens roll i den fysiska planeringen är att styra mot en global hållbar utveckling – Agenda 2030-målen – genom nationella mål för olika politiska områden och utpekande […]